NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Poznaj swoje prawa

POZNAJ SWOJE PRAWA Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przyznawany jest on w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego[…]

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content