NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

STOWARZYSZENIE

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów jest organem założycielskim i prowadzącym Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog”. Obie placówki prowadzą zajęcia edukacyjne oparte na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkoły mają na celu integrację dzieci z otoczeniem. Realizują projekty skierowane do dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi zajęcia terapeutyczne.

Milena Karczewska

Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów

Beata Teresa
Kaszuba

Sekretarz

Renata Giczewska - Węcek

Skarbnik

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content