NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się (AAC)

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) to ogół metod, które stosujemy, aby pomóc dzieciom w komunikowaniu się. Osoby, które nie porozumiewają się werbalnie mają ogromne trudności w przekazaniu najprostszych informacji. Stosowane metody ułatwiają dzieciom wyrażanie swojego zdania, myśli, poglądów, stają się one partnerami w rozmowie. Wyróżniamy dwa rodzaje komunikacji: wspomaganą oraz komunikację alternatywną.
Komunikację wspomaganą  stosujemy u dzieci z zaburzeniami mowy. Wprowadzane są tu odpowiednie gesty ( system Makaton, język migowy), symbole graficzne ( Piktogramy, PCS, fotografie) . Należy zwrócić uwagę na to, że gesty używane są równocześnie z mową, aby wzmocnić wypowiadane słowo, ale w żadnym razie nie dopuścić do jego zastąpienia. AAC może pełnić również rolę uzupełniającą i to dotyczy dzieci, które używają mowy, natomiast ich artykulacja jest  niezrozumiała dla otoczenia.

Komunikacja alternatywna z kolei jest stosowana u dzieci, które nie mogą używać mowy, mają trudności także w jej rozumieniu . W takich sytuacjach staramy się wykorzystać taką formę ekspresji, która pozwoli dziecku na stałe komunikowanie się z otoczeniem. W tym celu wykorzystujemy wiele metod i technik w pracy z dziećmi niemówiącymi. Dostosowujemy je bardzo indywidualnie. Dzieci rozbudowują swój system komunikacyjny poprzez mimikę, symbole ( PCS, przestrzenno-dotykowe, fotografie, system Makaton).  Uczniowie realizują także strategie komunikacyjne w oparciu o ” Ocenę efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących. Sprawdź jak się porozumiewam” opracowaną przez dr Mgdalenę Grycmann ( dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej, dyplomowany neurologopeda).  Na początku terapii skupiamy się na ulubionych przez dziecko aktywnościach, dzięki temu łatwiej możemy zachęcić je do budowania aktywnego modelu porozumiewania się stopniowo go rozszerzając. Na zajęciach korzystamy zarówno z niskiej ( obrazki, fotogragfie, ksiązki do komunikacji tablice wspomagające, PCS) jak i wysokiej technologii ( laptop, komunikator, sensor, programy multimedialne, oprogramowanie Boardmaker & Speaking Dynamically Pro). Sposób prowadzenia terapii jest konsultowany z dr Magdaleną Grycmann.

W naszej placówce zajęcia wdrażane są w ramach terapii logopedycznej z pracą równoległą w klasie szkolnej/grupie przedszkolnej.

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content