NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Terapia MNRI

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Program MNRI ® składa się z dwóch głównych aspektów

  • Diagnozy schematów pierwotnych ruchów i odruchów
  • Korekcji, usprawnienia i integracji układu ruchu pierwotnego

Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka. Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:

  • Stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów
  • Przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi
  • Reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe

Program MNRI® realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej i jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:

  • Sensomotoryczny – dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego „koła odruchowego”
  • Schematów odruchów z motoryką intencjonalną
  • Schematów odruchów z nawykami motorycznymi
  • Sfery ruchowej i procesów poznawczych

Rodzaje terapii składające się na Program MNRI:

MNRI® Terapia Neurotaktylna
MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego
MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów
MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych
MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
MNRI® Repatterning i integracja odruchów

W naszej placówce zajęcia prowadzi: terapeuta – Pani Karolina Miller

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content