NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Rytmika

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

Rytmika to metoda wychowania muzycznego wymyślona i zapoczątkowana przez Emila Jaques-Dalcroze’a. Zajęcia z rytmiki są oparte przede wszystkim na zabawach muzyczno- ruchowych, podczas których dzieci:

  • tańczą,
  • śpiewają,
  • grają na instrumentach

    Rytmika uczy dzieci wyczuwać i słyszeć rytm. Podczas zajęć dzieci same próbują rytmicznie grać, śpiewać i tańczyć. Zarówno muzyka, jak i taniec mają działanie terapeutyczne oraz relaksacyjne, a także pozwalają dzieciom wyrazić siebie poprzez zapoznanie się z różnymi rodzajami sztuki. Rytmika powinna zostać prowadzona w luźnej, twórczej atmosferze, bez presji, tak by każde dziecko czuło się komfortowo.

    W naszej placówce zajęcia prowadzą: wychowawcy grup przedszkolnych

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content