NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Stale i systematyczne współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Integrujemy się z innymi placówkami edukacyjnymi w celu organizowania uczniom jak najczęstszych okazji do uspołeczniania się. Kształci to u dzieci umiejętności poznania, współpracy oraz funkcjonowania wśród instytucji sąsiedzkich, kulturalnych i oświatowych. Dzięki temu uczniowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu, uczą się tradycji i kultury regionu, w którym żyją.

Z kim współpracujemy

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content