NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Zajęcia z elementami metody Montessori

System dydaktyczny dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka.

Głównym celem programu Montessori jest pomoc dziecku w osiągnięciu przez nie pełnego potencjału we wszystkich sferach życia. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu zdolności społecznych, emocjonalnemu wzrastaniu oraz podnoszeniu koordynacji fizycznej, jak również poznawczemu przygotowaniu do przyszłego intelektualnego wysiłku akademickiego. Pod kierownictwem specjalnie przygotowanego nauczyciela całościowy program nauczania pozwala dziecku doświadczyć radości uczenia się, czerpać przyjemność z procesu nabywania wiedzy i zapewnia rozwój poczucia jego własnej wartości. Dostarcza doświadczeń, z których dzieci tworzą swą wiedzę.

Metoda Montessori polega na rozwijaniu obszarów takich jak:

  • obserwacja prowadzona przez nauczyciela indywidualnie w przypadku każdego dziecka w celu dostrzeżenia ewentualnych przeszkód w rozwoju,
  • indywidualny tok rozwoju według własnych możliwości dziecka, opierający się na podejmowaniu tych zadań, do których uczeń jest przygotowany,
  • uczenie poprzez spontaniczną aktywność – nauczanie Montessori zakłada, że nauczyciele są partnerami w procesie wychowawczym i nie narzucają podopiecznym żadnych działań, społeczne reguły – praca w zróżnicowanym środowisku pozwala na wymianę doświadczeń i zrozumienie, że nie wolno przeszkadzać innym czy niszczyć ich rzeczy, typowa szkoła Montessori to taka, w której dzieci niepełnosprawne mają szansę rozwijać się razem z dziećmi bez dysfunkcji intelektualnych, a często w grupach znajdują się uczniowie w różnym wieku,
  • koncentracja, która objawia się nauką systematyczności i dokładności w działaniu,
  • samodzielność – uczniowie Montessori sami (lub wraz z partnerem) decydują gdzie, kiedy i nad jakim materiałem będą pracować, dzięki czemu mogą nauczyć się oceniać własne umiejętności,
  • praca w ciszy,
  • porządek w swoim najbliższym otoczeniu i rozumienie ładu społecznego.

Pomoce używane są zarówno przez szkoły, jak i przedszkola Montessori. To zazwyczaj przedmioty służące do zabawy, która jednocześnie stanowi pracę nad chłonięciem świata wszystkimi zmysłami. To przedmioty proste, starannie wykonane i bezpieczne dla dzieci bez względu na wiek.

Zabawki Montessori pozwalają przyspieszyć rozwój poprzez wzbudzanie naturalnej ciekawości, naukę samodzielności, kształtowanie wyobraźni i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Są to najczęściej maty, drewniane klocki czy puzzle.

Zajęcia w naszej placówce prowadzą: wychowawcy grup przedszkolnych i klas szkolnych

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content