NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Drogi Rodzicu!

Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, lepiej nie zwlekać i jak najszybciej to skonsultować ze specjalistą. Im szybciej zdiagnozowane dziecko tym lepiej.  Dla rokowań w autyzmie ważna jest wczesna diagnoza i właściwa terapia. Od czego zacząć:

  1. Skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skorzystaj z konsultacji psychologa, który ma doświadczanie w pracy z osobami z autyzmem.

Badania, które mogą być zalecone podczas diagnostyki pod kątem spektrum autyzmu:

– badania w poradni genetycznej mogą być zalecone, jeśli diagności podejrzewają zespoły genetyczne np. zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Retta

– badanie słuchu i wzroku – sprawdza czy trudności ze słyszeniem lub widzeniem mogą wyjaśniać sposób zachowania dziecka

– obserwacja diagnostyczna ADOS-2 – test do diagnozy autyzmu

– testy oceniające rozwój dziecka np. PEP-R, Monachijska Funkcjonalna Skala

– konsultacja z neurologiem i EEG – badanie pozwala wykluczyć epilepsję

  1. Zgłoś się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy. Osobą, która stawia diagnozę jest psychiatra, ale w proces diagnozy autyzmu zazwyczaj zaangażowany jest zespół specjalistów: psychiatra, psycholog, logopeda i pedagog specjalny.

Zespoły orzekające w poradni, które wydają orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
  • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz opinie:

  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności.

Wczesne wspomaganie rozwoju tzn. WWR stymuluje rozwój dziecka w sferach, które wymagają wsparcia.
Zajęcia WWR odbywają się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych, biorą w nich udział dzieci przed 7 rokiem życia.

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content