NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

BIBLIOTEKA

Numer Autor Tytuł Uwagi
1
Opala – Wnuk Koryna
„Sztuka, która pomaga dzieciom”
2
Kuleczka – Raszewska Maria Markowska Dorota
„Uczę się poprzez ruch”
3
Seach D., Lloyd M., Preston M
„Pomóż dziecku…z autyzmem”
4
Komender J.,Jagielska G.
„Autyzm i zespół Aspergera”
5
Eliot Lise
„Co tam się dzieje?”
6
Pisula Ewa
„Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia”
7
Moor Julia
„Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym”
8
Borkowska M., Szwiling Z.
„Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców”
9
Olechnowicz H., Wiktorowicz R.
„Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego.”
10
Błeszyński Jacek J.
„Alternatywne i wspomagające metody komunikacji”
11
Pegler Tim
„Był sobie Ned”
12
Maciarz A., Drała D.
„Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera”
13
Godzin E. P., McKendy A.L.
„Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
14
Picoult Jodi
„W naszym domu”
15
Winczura Barbara
„Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu.”
16
Zawiślak Beata
„Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu”
17
Gallardo M i M.
„Maria i ja”
18
Borkowska M., Wagh K.
„Integracjia sensoryczna na co dzień”
19
Raszewska M., Kuleczka W.
„Muzyka otwiera nam świat”
20
Winczura Barbara
„Autyzm. Na granicy zrozumienia”
21
Kranowitz Stock Carol
„Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw”
22
Kranowitz Stock Carol
„Nie zgrane dziecko. Teoria”
23
Teitelbaum Osnat i Philip
„Czy moje dziecko ma autyzm?”
24
Brauns Axel
„Barwne cienie i nietoperze”
25
Odowska-Szlachcic B.
„Terapia integracji sensorycznej”
26
Odowska-Szlachcic B.
„Metoda integracji sensorycznej”
27
Pisula Ewa
„Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”
28
Randall P., Parker J.
„Autyzm. Jak pomóc rodzinie.”
29
Błeszyński J. J.
„Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju”
30
Borkowska A., Grotowska B.
„Codzienność dziecka z zespołem Aspergera”
31
Borkowska A., Domańska Ł.
„Neuropsychologia kliniczna dziecka”
32
Poland J.
„Wrażliwe dziecko”
33
Kołakowski A., Pisula A.
„Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”
34
Naprawa R., Tanajewska A.
„Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnospr. intelektualną w st. umiarkowanym.”
35
Błeszyński J.J.
„Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem.”
36
Hawlin P., Baron-Cohen S.
„Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”
37
McCandless J.
„Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii metodycznych dla chorób spektrum autyzmu”
38
Raszewska M., Szoć K.
„Wzrastajcie z nami, a nie obok nas”
39
Frith Utha
„Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy”
40
Baron – Cohen S., Bolton P.
„Autyzm – fakty”
41
Bragdon A., Gamon D.
„Kiedy mózg pracuje inaczej”
42
Amenta III Charles S.
„Krzyś jest wyjątkowy”
43
Kossewska J.
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”
44
Gray C., White A.L
„Ja i mój świat – historyjki społeczne”
45
Odowska – Szlachcic B.
„Terapia integracji sensorycznej”
46
Kessick R.
„Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć”
47
Cotugno A.J
„Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
48
Barańska M.
„Pokaż oko, pokaż nos – wierszyki z gestami”
49
Naprawa R. Maternicka K., Tanajewska A.
„Indywidualne Programy Eduk. – Terap. dla II etapu nauczania”
50
Naprawa R. Maternicka K., Tanajewska A.
„Indywidualne Programy Eduk. – Terap. dla I etapu nauczania”
51
Sabik M.
„Zabawy dla dzieci z autyzmem”
52
Święcicka J.
„Uczeń z zespołem Aspergera”
53
Teluk – Lenkiewicz A.
„Nie każdy jest Rain Manem”
54
Taylor Paul G.
„Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących”
55
Williams Donna
„Nikt nigdzie”
56
Rimland Barnard
„Dziecko dys – logiczne”
57
Dietmar Zöller
„Gdybym mógł z wami rozmawiać”
58
Sulton Carole
„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” cykl 8 książeczek
59
Vopel Klaus W.
„Od stóp do głów”
60
Dudziak Urszula
„Wychowanie w klasie szkolnej”
61
Vopel Klaus W.
„Gry i zabawy integracyjne.2.”
62
Opolska T., Potempska E.
„Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań”
63
MEN
„Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawo”
64
Wolańczyk T., Kołakowski A.
„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”
65
Kauffman Barry Neil
„Uwierzyć w cud” – 2 części – ksero zbindowane
66
Kutcher M., Attwood T.
„Dzieci z zaburzeniami łączonymi”
67
Winczura Barbara (red)
„Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju”
68
Sikorski W.
„Komunikacja terapeutyczna. Relacja pozasłowna”
69
Zalewska Grzegorz
„Inne ale nie gorsze”
70
Smreka Tomasz
„Język a myślenie. Terapia osób z zaburzeniami…”
71
Grandin Temple
„Zrozumieć zwierzęta”
72
Markiewicz Katarzyna
„Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych”
73
Olechnowicz Hanna
„Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”
74
Liberska Hanna (red)
„Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju”
75
Krzyżowska Teresa
„Moje dziecko. Strateg czy organizator”
76
Minczakiewicz E.M., Grzyb B.
„Dziecko ryzyka a wychowanie”
77
Pisula Ewa
„Rodzice dzieci z autyzmem”
78
Buchnat M., Tylewska-Nowak B. (red)
„Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intel. w systemie edukacji”
79
Miksza M.
„Zrozumieć Montessori”
80
Isaacson Rupert
„Opowieść ojca. Przez mongolskie stepy…”
81
Vopel Klaus W.
„Witajcie oczy”
82
Vopel Klaus W.
„Witajcie uszy”
83
Vopel Klaus W.
„Witajcie nogi”
84
Pióro Barbara
„Czy kochasz Małego Misia?” (Asperger)
85
Grochal – Bach B., Almerska M. (red)
„Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością”
86
Majewska – Opiełka Iwona
„Wychowanie do szczęścia”
87
Górska T., Grabowska A.
„Mózg a wychowanie”
88
Olechnowicz H., Wiktorowicz R.
„Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału”
89
Midro Alina Teresa
„Istnieć, żyć i być kochanym” (schorzenie genet.)
90
Barańska Małgorzata
„Wchodzi Stach na dach”
91
Spitzer Manfred
„Jak uczy się mózg”
92
Buchnat M., Pawelczak K.
„Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi”
93
Silberg Jackie
„Poznawanie zmysłów przez zabawę”
94
Pileccy Władysława i Jan (red)
„Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej”
95
Jakubowska Barbara
„Jak mądrze kochać dzieci”
96
Brazelton T.B, Sparrow Joshua
„Rozwój dziecka”
97
Brazelton T.B, Sparrow Joshua
„Dzieci pełne złości”
98
Maurice Katharine (red)
„Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi”
99
Wiśniewska Marta
„Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnospr. intelektualną”
100
Sidor – Piekarska Bożena (red)
„Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością”
101
Pauli S., Kisch A.
„Co się dzieje z moim dzieckiem?”
102
Naprawa R., Tanajewska A.
„Pomóż dzieciom zrozumieć świat”
103
Bobkowicz – Lewartowska Lucyna
„Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie”
104
Löscher Wolfgang
„Jak to pachnie i smakuje?”
105
Baranowska – Jojko Ewa
„Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii”
106
Szymankiewicz Elżbieta
„Dyslektyczne ucho” – podręcznik
107
Masgutowa Svetlana, Achmatowa
„Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała”
108
Goodard Blythe Sally
„Jak osiągnąć sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja”
109
Hannaford Carla
„Zmyślne ruchy które doskonalą umysł”
110
Goodard Blythe Sally
„Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki”
111
Bogdanowicz Marta, Okrzesik D.
„Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne”
112
Sher Barbara
„Gry i zabawy we wczesnej interwencji” – ćw.
113
Straβmeier Walter
„Interwencja wczesnodziecięca” – ćwiczenia
114
Howlin P., Baron – Cohen S.
„Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu” – zeszyt ćwiczeń”
x2
115
Cytowska B., Winczura B., Stawarski A. (red)
„Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju”
116
Jackson Luke
„Świry, dziwadła i Zespół Aspergera”
x2
117
Kaczan Teresa, Śmigiel R.
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi”
118
Sterling J. (Synapsis)
„Żyć z autyzmem – Uczymy się bawić”
119
Waters Gay (Synapsis)
„Żyć z autyzmem – Radzić sobie z trudnymi zachowaniami”
120
Bogdanowicz Marcin
„Ruch rozwijający dla dzieci”
121
Grodzka Magdalena
„Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty”
122
Odowska – Szlachcic B., Mierzejewska B.
„Wzrok i słuch – zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie SI”
123
Olechnowicz H., Krawczyk F.
„Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem”
124
Kielin Jacek
„Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego”
125
Schenk A., Hellingman Corry
„Strategia postępowania z dziećmi z autyzmem”
126
(red) Danielewicz D., Pisula E.
„Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka”
x2
127
Shattock P., Whiteley P.
„Autyzm jako zaburzenie metaboliczne”
128
Błeszyński Jacek J.
„Mowa, język, komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?”
129
(red) Pisula Ewa, Danielewicz D.
„Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem”
130
Varughese Tarin
„Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych”
131
Kielin J., Klimek – Markowicz K.
„Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”
132
Lisa A. Timms
„Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami”
133
Piszczek Maria (red)
„Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie IPET dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo”
134
Swietłana Masgutowa, A. Regner
„Rozwój mowy dziecka w świetle SI”
135
Sally Goddard
„Odruchy, uczenie i zachowanie”
136
Praca zbiorowa, Gdańsk 2013
„Metoda Tomatisa”
137
Jaworska Mirka
„Syndrom czerwonej hulajnogi”
138
Aaron Likens
„Odnaleźć Kansas. Zespół Aspergera rozszyfrowany”
139
Barnett Kristine
„Błysk. Opowieść o wychowaniu, geniuszu, autyzmie”
140
Tony Attwood
„Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik”
x2
141
Ellen Yack, Aquilla, Sutton
„Tworzenie więzi poprzez SI”
142
Carol Gray
„Nowe historyjki społeczne”
143
Stanley J. Greenspan
„Dotrzeć do dziecka z autyzmem”
144
Piszczek Maria
„Autyści. Indywidualne i grupowe metody terapii”
145
Kuszewska Barbara
„Czy moloty to kłopoty?Ćwiczenia” (sala 02)
146
Praca zbiorowa, wyd. Kompedium
„Rewalidacja 2 (28)/2010 – czasopismo
147
Praca zbiorowa UMCS
„Niedyrektywność i relacja – terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
148
(red) Brejnak Wojciech, Zabłocki K.
„Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami”
149
Piszczek Maria
„Autyści. Jak odbierają i rozumieją świat”
150
(red) Maria Piszczek
„Rozwój dziecka od urodzenia do 3 r. ż.”- Rozwojowa Skala Obserwacyjna
151
Pisula Ewa
„Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” (ksero)
152
Magdalena Charbicka
„Dziecko z zespołem Aspergera”
153
Agnieszka Kozdroń
„Wychowanie przez zabawę” (projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji)
154
Agnieszka Kozdroń
„Wychowanie przez zabawę”
155
Ewa Baum
„Terapia zajęciowa”
156
Dąbrowska – Kaczorek, E. Wasilewska
„Jeśli nie zespół Aspergera to co?”
157
Peter Schmidt
„Kaktus na walentynki, czyli miłość aspergerowca”
158
Peter Schmidt
„Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat.”
159
Mary Mountstephen
„Jak wykryć zaburzenia u dzieci i co dalej?”
160
Joanna Kossewska (red nauk)
„Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu”
161
Sally Rogers, G. Dawson
„Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM)”
162
Naoki Higashida
„Dlaczego podskakuję”
163
Katja Schrödinger
„Koci świat” czyli świat osoby ze spektrum autyzmu
DRUK
164
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się zasypiać”
165
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się wychodzić z domu”
166
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się jeść i pić”
167
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się żyć w rodzinie”
168
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się ubierać”
169
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się myć”
170
Synapsis
Żyć z autyzmem – „Uczymy się korzystać z toalety”
171
Raun K. Kaufman
„Autyzm. Przełom w podejściu”
172
Krystyna Strączek
„Mamy z innej planety”
173
Tony Attwood, Nick Dubin
„Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym"
174
Rudy Simone
„Czy mój facet jest bez serca?”
175
Sue Gerhardt
„Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu”
176
Isabelle Henault
„Zespół Aspergera a seksualność”
177
Olga Wielogórska
„Ilustrowany przewodnik po Suwałkach”
178
M. Anuszkiewicz, K. Brzazgoń
„Niepełnosprawność pokarmowa”
179
Małgorzata Kwiatkowska
„Dziecko głęboko niezrozumiane”
DRUK
180
Joanna Ławicka
„Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera.”
x2
181
(red) Bogusław Ryba
„Zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi”
182
Sally Ozonoff, Geraldine Dawson
„Wysoko-funkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu”. Poradnik dla rodziców.
183
Nora Raleigh Baskin
„Zdecydowanie NIETYPOWY”
184
J. Chromik-Kovacs, I. Banaszczyk
„Kim jest Ryś? Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera”
185
Carol Gray
„Nowe historyjki społeczne”
Psycholog
186
Temple Grandin, Debra Moore
„Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie”
187
Joanna M. Chmielewska
„Hubek Kubek Wstążka” – bajki bez barier cz I – Zespół Aspergera
188
Joanna M. Chmielewska
„Czarodziejka” – bajki bez barier cz II – Autyzm
189
Aleksandra Chmielewska
„Żywe srebro” – bajki bez barier cz III – ADHD
190
Joanna M. Chmielewska
„Skarb” – bajki bez barier cz IV – Epilepsja
191
Sally Rogers, Geraldine Dawson
„Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem”
192
Kate Wilde
„Logistyka Autyzmu” (przewodnik)
08.2017
193
Ellen Notbohm, V. Zysk
„1001 PORAD dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera”
194
Maria Piszczek
„Wybrane metody diagnozy i terapii osób z autyzmem”
195
Joseph Porter
„Autyzm a czytanie ze zrozumieniem. Gotowe scenariusze lekcji”
196
Magdalena Grycman, B.B. Kaczmarek
„Podręczny słownik terminów AAC”
RR
197
Stephen Von Tetzchner
„Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”
RR
198
Aleksandra Chmielewska
„Tajemnica znikających ciasteczek” - bajki bez barier cz V – Zespół Downa
199
Aleksandra Chmielewska
„Leo i Nela” - bajki bez barier cz VI – Niepełnosprawność ruchowa
200
Joanna M. Chmielewska
„Kkkora” - bajki bez barier cz VII – Zaburzenia mowy
201
Aleksandra Chmielewska
„Ślimak” - bajki bez barier cz VIII - Niedosłuch
202
Joanna M. Chmielewska
„Dziewczynka z okna” - bajki bez barier cz IX – Choroba przewlekła
203
Aleksandra Chmielewska
„Bursztyn” - bajki bez barier cz X – Dziecko niewidome
204
Joanna M. Chmielewska
„Duży” - bajki bez barier cz XI – Upośledzenie umysłowe
205
Aleksandra Chmielewska
„Wycieczka” - bajki bez barier cz XII – Choroby nerek - dializa
206
Aleksandra Chmielewska
„Ktoś” - bajki bez barier cz XIII – Wada serca
207
Joanna M. Chmielewska
„Mirabelka” - bajki bez barier cz XIV – Atopowe zapalenie skóry
208
Aleksandra Chmielewska
„Cukiereczek” - bajki bez barier cz XV - Cukrzyca
209
Aleksandra Chmielewska
„Albert i dzieciaki” - bajki bez barier cz XVI – Klasa integracyjna
210
Joanna M. Chmielewska
„Czapka, lamy i kotomierz” - bajki bez barier cz XVII - Dysleksja
211
Joanna M. Chmielewska
„Rycerskie gofry” - bajki bez barier cz XVIII - Celiakia
212
Magdalena Grycman
„Dom na nowo malowany”
213
Aleksandra Chmielewska
„Papużki nierozłączki” - bajki bez barier cz XIX - Porażenie mózgowe
214
Joanna M. Chmielewska
„Karmelka” - bajki bez barier cz XX – Choroba nowotworowa
215
Steve Silberman
„NEURO plemiona”
216
Izabela Fornalik
„Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej?”
217
Catherine Faherty
„Autyzm…Co to dla mnie znaczy?
218
Temple Grandin
„starsze dziecko z autyzmem”
219
Temple Grandin
„autyzm i problemy natury sensorycznej”
220
Barry M. Prizant
„Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm”
221
Gunilla Gerland
„Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie”
222
Agnieszka Kossowska
„Duże sprawy w małych głowach”
223
Steven Weinberg
„Pierwsze trzy minuty”
224
Michał Tempczyk
„Teoria chaosu a filozofia”
225
Dana Desonie
„Kosmiczne katastrofy”
226
Igor Nowikow
„Czarne dziury i wszechświat”
227
Roger Penrose
„Makroświat, mikroświat i ludzki umysł”
228
Rudolf Kippenhahn
„Na tropie tajemnic Słońca”
229
Michael J. Gelb
„Myśleć jak Leonardo da Vinci”
230
David Diringer
„Alfabet”
231
Peter Lemesurier
„Bogowie początków”
232
Graham Hancock
„Ślady palców Bogów”
233
Aleksandra Chmielewska
„Gutek i zaczarowana dziewczynka” - bajki bez barier cz XXI – Mutyzm
234
Joanna M. Chmielewska
„Mój przyjaciel Kacper” - bajki bez barier cz XXII – Brak części kończyny
235
Joanna M. Chmielewska
„ Piłka” – bajki bez barier cz XXIII – Choroba reumatyczna
236
Joanna M. Chmielewska
„Wehikuł do zadań specjalnych” – bajki bez barier cz XXIV – Bariery architektoniczne
237
Aleksandra Chmielewska
„Cień” - bajki bez barier cz XXV – Asystent dziecka niepełnosprawnego
238
Aleksandra Chmielewska
„Malinowy duet” - bajki bez barier cz XXVI – Dziecko rodzica niepełnosprawnego
239
Magdalena Grycman
„Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji”
RR
240
Jennifer McIlwee Myers
Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera
x2
241
Carol Stock Kranowitz
„Nie – zgrane dziecko dorasta”. Postępowanie z młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
242
Alyson Beytien
„Autyzm na co dzień”
243
Mónica Peitx
„Maja dorasta”
244
Mónica Peitx
„Kacper dorasta”
245
(red) Anna Prokopiak, Zofia Palak
„Autyzm i rodzina”
246
Siobhan Timmins
„Skuteczne historyjki społeczne dla młodszych dzieci z autyzmem”
247
T. Jadczak-Szumiło, K.Liszcz
„Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”
248
Sarah-Jayne Blakemore
„Wynaleźć siebie. Sekretne życie mózgu nastolatka”
X.2019
249
Thich Nhat Hanh, Katherine Weare
„Szczęśliwi Nauczyciele zmieniają świat”
250
Ken Robinson, Lou Aronica
„Kreatywne szkoły, oddolna rewolucja, która zmienia edukację”
251
Aleksandra Charęzińska, Joanna Szulc
„Sensoryczne niemowlę”
252
Marzena Żylińska (red)
„Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się”
253
dr Ross W. Greene
„Porozumienie przez współpracę. Jak stworzyć partnerską relację ze swoim dzieckiem”
254
Andre Stern
„…I nigdy nie chodziłem do szkoły”
255
Ken Robinson, Lou Aronica
„Odkryj swój żywioł. Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie”
256
Marek Kaczmarzyk
„Unikat. Biologia wyjątkowości”
257
Andre Stern
„Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu”
258
Dr Ross W. Greene
„Zgubieni w szkole. Jak odkryć źródła szkolnych trudności dziecka i pomóc mu je przezwyciężyć”
259
dr Stuart Shanker
„Samoregulacja w szkole. Spokój, koncentracja i nauka”
260
dr Stuart Shanker
„Metoda samoregulacji. SELF-REG.”
261
Agnieszka Stążka-Gawrysiak
„SELF-REG. Opowieści dla dzieci…”
262
Ewa Radanowicz
„W szkole wcale nie chodzi o szkołę”
263
Ewa Radanowicz
„W szkole wcale nie chodzi o szkołę”
264
Ewa Radanowicz
„W szkole wcale nie chodzi o szkołę”
265
Tomas Tokarz
„Szkoła ma być dla ucznia”
266
John Hattie
„Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się”
267
McKinsey&Company (red)
"Jak najlepiej doskonalone systemy na świecie stają się jeszcze lepsze.”
268
Krzysztof Liszcz
„Dziecko z FAS w szkole i w domu”
07.2021
269
Barry M. Prizant
„Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm”
270
(red) Maria Beisert
„Seksualność w cyklu życia człowieka”
271
Chris Taylor
„Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży”
272
Temple Grandin
„Rozwiń swoją wyobraźnię. Myśl i twórz jak wynalazca”
273
Kozłowska Anna
„Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny”
ksero
274
Kwiatkowska Małgorzata
„Dzieci głęboko niezrozumiane”
ksero
275
Rosenhan, Seligman
„Psychopatologia"
ksero
276
Joanna Ławicka
„Człowiek w spektrum autyzmu. Podręcznik pedagogiki empatycznej”
277
Joanna Ławicka
„Człowiek w spektrum autyzmu. Podręcznik pedagogiki empatycznej”
278
Bo Hejlskov Elvén
„nie gryzę, nie biję, nie krzyczę”
279
Bo Hejlskov Elvén
„nie gryzę, nie biję, nie krzyczę”
280
Bo Hejlskov Elvén
„nie gryzę, nie biję, nie krzyczę”
281
Bo Hejlskov Elvén
„nie gryzę, nie biję, nie krzyczę”
282
Bo Hejlskov Elvén
„nie gryzę, nie biję, nie krzyczę”
283
Marta Gliniecka, Lucyna Maksymowicz
„Tajemniczy świat MUKO” (o problemach codziennego życia z mukowiscydozą)
284
Bo Hejlskov Elvén
„nie gryzę, nie biję, nie krzyczę”
285
CEO
„Ćwiczenia z myślenia” Jak krytycznie myśleć nie tylko o szkole.
286
Bożena Odowska-Szlachcic, Natalia Górka-Pik
„Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu”
26.05.’22
287
Lori Ernsperger, Tania Stegen-Hanson
„Zjedz coś. Proste i skuteczne sposoby radzenia sobie z awersjami pokarmowymi…”
288
Bożena Odowska-Szlachcic
„Integracja sensoryczna w autyzmie”
289
Temple Grandin
„Ja widzę to tak”
290
Temple Grandin
„Autyzm i problemy natury sensorycznej”
291
Eric R. Kandel
„Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych”
292
Sadłowski Nikodem
„Słowo na A”
06.2022
293
Tony Atwood, inni
„My daliśmy radę, Tobie też się uda!” Przewodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Aspergera.
294
Agnieszka Borkowska
„Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera”
295
Daniel B. LeGoff, Gina Gómez de la Cuesta, GW Krauss, Somon Baron-Cohen
„LEGO® w terapii autyzmu”
296
Geoff Platt
„Pokonać dyspraksję. Prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole”
297
Ulla Kiesling
„Integracja sensoryczna w dialogu. Naucz się rozumieć swoje dziecko i pomóż mu w odzyskaniu równowagi”
298
Temple Grandin, Sean Barron
„Niepisane reguły relacji międzyludzkich”. Zawiłości życia w społeczeństwie z perspektywy osoby autystycznej.
299
Olga Bogdashina
„Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera” Inne doświadczenia sensoryczne – inne światy percepcyjne.
300
Angie Voss
„Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka”
301
Elżbieta Sadowska
„Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem” Wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem.
302
Katrina Williams, Jacqueline Roberts
„Zrozumieć autyzm” Przewodnik dla rodziców
303
Temple Grandin, Tony Atwood, Carol Stock Kranowitz, Carol Gray, +
„Autyzm w czasie pandemii” Wskazówki i uwagi ekspertów, jak radzić sobie w trudnym czasie.
304
Robert Melillo
„Rozłączone dzieci” Program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi.
305
Maria Borkowska
„Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka” Podstawy neurofizjologiczne
306
A. Jean Ayres
„Dziecko a integracja sensoryczna”
307
Kirstina Ordetx
„Nauczanie podstaw teorii umysłu”
308
Kirstina Ordetx
„Nauczanie teorii umysłu”
309
Maria Piszczek
„ Jak pomóc dziecku odzyskać spokój”
310
Maria Piszczek
,,Jak pomóc dziecku odzyskać spokój”
311
Maria Piszczek
„Jak towarzyszyć dziecku w rozwoju”
312
Josua D. Sparrow
„Rozwój dziecka 0-3 lat”
Dar. 07.2022
313
Danuta Sterna
„W szkole jest OK”
Dar. 09.2022
314
Biblioteka SUS
„Uczę w klasach młodszych”
ksero
315
Biblioteka SUS
„Uczę w klasach młodszych”
ksero
316
Biblioteka SUS
„Uczę w klasach młodszych”
02.2023
317
Hector Garcia, Francesc Miralles
„Trening Ikigai. Japońska sztuka codziennej radości”
318
Jac Jakubowski
„Sytuacja edukacyjna”
319
Violet Oaklander
„Okna do naszych dzieci. Terapia dzieci i młodzieży w podejściu Gestalt”
03.2023
320
Joanna Kwasiborska – Dudek, Danuta Emiluta - Rozya
Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
27.05.23
321
Donna Williams
„Nikt nigdzie”
PST 22.08.23
322
Donna Williams
„Nikt nigdzie”
PST
323
Stanley I. Greenspan, Serena Wiender
„Dotrzeć do dziecka z autyzmem…Metoda Floortime”
PST
324
Peter Schmidt
„Chłopiec z Saturna – Jak dziecko autystyczne widzi świat”
PST
325
Ewa Pisula
Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia”
PST
326
John Elder Robinson
„Patrz mi w oczy”
PST
327
Peter Schmidt
„Kaktus na walentynki”
PST
328
Kathy Hoopman
„Wszystkie psy mają ADHD”
PST
329
Aaron Likens
„Odnaleźć Kansas. Zespół Aspergera rozszyfrowany”
PST
330
Ellen Netbohm
„Dziesięć rzeczy o których chciałoby Ci powiedzieć dziecko z autyzmem”
PST
331
Daniel Tammet
„Urodziłem się pewnego błękitnego dnia”
PST
332
Tony Atwood
„ Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik”
PST
333
Temple Grandin, Richard Panek
„Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów”
PST
334
Lisa A. Timms
„Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami…”
PST
335
Magdalena Hinz
„Historyjki obrazkowe z emocjami”
PST
336
Anna Jarosz
„Komiks społeczny: 33 historyjki w formie ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne”
PST
337
CEO
„Wychowanie to podstawa”
338
CEO
„Dydaktyka rozwoju kompetencji proinnowacyjnych”
339
Jessica Minahan, Nancy Rappaport
„Kod zachowania. Jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania”
09.2023
340
Temple Grandin, Debra Moore
„Autyzm. Przewodnik. 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum”
341
Elizabeth Ives Field
„Budowanie komunikacji i samodzielności u dzieci w spektrum autyzmu” Strategie postępowania w przypadku języka minimalnego, echolalii i nietypowych zachowań.
342
Casarina Xaiz, Enrico Micheli
„Zabawa i interakcje społeczne w autyzmie”
343
Marta Bogdanowicz
„Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej”
344
Marta Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu – płyta DVD (3 filmy)
DVD
345
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. cz 2” – zestaw żółty z płytą CD
+CD
346
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. cz 1” – zestaw czerwony z 3xpłytą CD
+3xCD
347
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. Ćwiczenia”
348
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu. Wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu”
349
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu. Książeczki tematyczne i zestaw pomocy”
350
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Piosenki do rysowania. Ćwiczenia”
351
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Piosenki do rysowania. Zestaw pomocy dydaktycznych”
352
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Piosenki do rysowania”
353
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia
354
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do cyferki”
355
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do literki, zeszyt 1”
356
CMarta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do literki, zeszyt 2”
357
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od głoski do słowa”
358
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do rysunku. Ćwiczenia dla dzieci 5-letnich”
359
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do rysunku. Zestaw pomocy dydaktycznych dla dzieci 5-letnich”
360
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
„MDS Od wierszyka do rysunku. Ćwiczenia dla dzieci 3-4-letnich”
Aktualny na dzień 27.09.2023
Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content