NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

Trochę historii...

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” rozpoczęła swoją działalność 01.09.2010 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem było Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów oraz rodzice pięciorga dzieci, którzy stanęli przed wyborem szkoły dla nich.

Celem placówki była nie tylko edukacja, ale także równoległa z nią terapia, która wspomagała proces nauki. Determinacja i wielkie zaangażowanie tych osób sprawiło, że 1 września 2010r. w „Bajce” zabrzmiał pierwszy dzwonek. Towarzyszyło mu wiele radości, ale też nie mało obaw.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły trzy panie, przed którymi stało nie lada zadanie. Początki nie były łatwe, ale ten trud się opłacił. Po kilku miesiącach pracy dało się zauważyć zadowalające efekty. Uczniowie stopniowo i w indywidualnym tempie odnosili swoje pierwsze edukacyjne sukcesy . W tym samym czasie do szkoły zaczęli zgłaszać się pierwsi studenci na praktyki, a niektórzy z nich zasilili później szeregi bajkowej kadry. Już w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 do grona uczniów dołączyło kolejne dziecko i z każdym kolejnym rokiem było ich coraz więcej. We wrześniu 2015 roku powstało Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Prolog”, do którego obecnie uczęszczają pierwsi absolwenci „Bajki”. Na dzień dzisiejszy szkoła liczy ponad pięćdziesięcioro uczniów oraz trzydzieści troje nauczycieli i terapeutów. Rozrastamy się co nas niezmiernie cieszy, bo w ten sposób widać, że spełniamy oczekiwania rodziców, posyłających swoje dzieci do naszej szkoły.

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „BAJKA” W SUWAŁKACH

Szkoła to bardzo ważny etap w życiu każdego ucznia. Od chwili rozpoczęcia w niej nauki aż do jej ukończenia wkomponowany on jest w kontekst społeczny stanowiący naturalne tło dorastania i rozwoju młodego człowieka. Z uwagi na trudności, jakie posiadają nasi uczniowie bazujemy na indywidualnych możliwościach wszystkich wychowanków oraz organizujemy takie wsparcie, by każdy z absolwentów mógł realizować się na dalszym etapie edukacyjnym, a w konsekwencji mógł odnaleźć swoje miejsce w świecie i był gotowy do osiągania w nim indywidualnych sukcesów.

Program zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Organizowanie kształcenia i wychowania w taki sposób, aby rozpoznawać możliwości oraz talenty każdego dziecka. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz zdolności uczniów / m.in. zajęcia sportowe, koło muzyczne, a także niwelowanie trudności edukacyjnych i usprawnianie słabszych stron dzieci. Promowanie edukacji „uszytej” na miarę możliwości każdego ucznia.

Wspieramy nie tylko naszych małych podopiecznych, ale również ich rodziców.

Utrzymywanie bliskiego kontaktu z rodzicami uczniów. Szkoła i rodzina są dwoma uzupełniającymi się środowiskami wychowawczymi. Ich współpraca ma znaczny wpływ na postępy w nauce i prawidłowe funkcjonowanie ucznia oraz przyśpiesza jego wielostronny rozwój moralny i społeczny. Rodzice mogą liczyć na system wsparcia i stałego doradztwa w sprawach dotyczących ucznia.

Ciągły rozwój oraz doskonalenie naszego zespółu.

Wspieranie nauczycieli, w ich indywidualnym rozwoju, aby stawali się nauczycielami efektywnymi i ciągle się doskonalącymi, którzy zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Jesteśmy otwarci na wspólpracę.

Współpracowanie ze środowiskiem lokalnym. Stałe i systematyczne integrowanie się z innymi placówkami edukacyjnymi w celu organizowania uczniom jak najczęstszych okazji do uspołeczniania się. Pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szkoły.

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content