NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

BAJKA JEST OK

Szkoła Ucząca Się – Całościowy Rozwój Szkoły

Od kilku lat z sukcesem prowadzimy zajęcia metodą OK zeszytu. Początkowo był to jeden przedmiot na II etapie edukacyjnym. Jednak w miarę zauważalnych postępów uczniów, kolejni nauczyciele wdrażali OK zeszyt na swoich przedmiotach. Obecnie również klasy I-III dołączyły do tego grona.

OK zeszyt  to prowadzony przez ucznia zeszyt, który zawiera jego prace i informacje nauczyciela: cele poszczególnych lekcji,  kryteria sukcesu do lekcji,  refleksje własne ucznia,  mapy myślowe związane z tematem, prace ucznia, prace domowe wykonane przez ucznia, komentarze nauczyciela do prac ucznia,  oceny koleżeńskie uczniów, samooceny prac uczniowskich oraz odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe.

Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu się, zaś praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu; to udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

 

W tym roku zaś dołączyliśmy do programu Szkoły Uczącej Się – Całościowy Rozwój Szkoły. Jest to program skierowany do szkół, które chcą zmienić kulturę uczenia i uczenia się.

W ramach CRS, nauczyciele biorą udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i kursach internetowych, których celem jest poznanie i wdrożenie w codziennej pracy podstawowych elementów oceniania kształtującego: celów lekcji, kryteriów sukcesu oraz informacji zwrotnej.
Ponadto szkoły w sposób systematyczny wprowadzają OK obserwację jako podstawową praktykę profesjonalnej pracy nauczycieli, a dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

Więcej informacji na stronie:
https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly

Po dwóch latach szkoleń, spotkań i webinarów zakończyliśmy etap podstawowy Całościowego Rozwoju Szkoły, uzyskując tym samym miano SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Na tym etapie poznawaliśmy elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu i informację zwrotną oraz wprowadzaliśmy je do swojej codziennej praktyki. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora. Co nam to dało?

  • wypracowaliśmy całościowe rozwiązania, które pozwalają nam systematycznie rozwijać uczenie się uczniów i uczennic;
  • stworzyliśmy przestrzeń do dzielenia się refleksjami, rozwiązaniami, podejmowanymi działaniami;
  • postawiliśmy na poprawę relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, między samymi nauczycielami oraz między dyrektorem a nauczycielami;
  • autonomicznie decydujemy o sposobie i tempie wdrażania zmian;
  • wzmocnił się nasz zespół w zakresie organizacji i prowadzenia procesu uczenia się;
  • mieliśmy okazję do uwspólnienia wartości i celów społeczności szkolnej.

 

Dwa lata temu wybraliśmy ocenianie kształtujące, które otworzyło nam okno na samorozwój, systematyczną refleksję, wzajemne inspirowanie, a co najważniejsze, sprowokowało naszych uczniów do rozmowy, dyskusji, podejmowania wyborów, podsumowywania.

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content