NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

KONKURS PLASTYCZNY

"Mój przyjaciel miś"

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
  – Rozwijanie inwencji i wyobraźni twórczej,
  – rozwijanie plastycznej ekspresji dziecięcej,
  – budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  – rozwijanie wrażliwości twórczej,
  – zachęcenie do współpracy dzieci i rodziców,
  – przybliżenie historii powstania pluszowego misia,
  – Poznawanie sylwetek misiów jako bohaterów literatury dziecięcej (wzbudzenie zainteresowań czytelniczych) i bajek.

 2. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola NTSP „Bajka” w Suwałkach.
 3. Warunki uczestnictwa:
  – Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – pluszaka, bohatera literatury dziecięcej bądź bajki. 
  – Uczestnicy konkursu wykonują pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie wyklejanie, wydzieranie, kolage, itp.).
  – Prace należy wykonać na kartce o powierzchni maksymalnej A4.
  – Każda praca powinna być opisana metryczką na odwrocie pracy, gdzie należy zamieścić imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy,
  – Prace stają się własnością organizatora.

 4. Termin konkursu:
  Prace można składać w terminie 23.11.2022 u wychowawców grupy.
  Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2022 roku, prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

 5. Jury:
  Oceny zgłoszonych prac dokona jury powołane przez organizatora.
  Prace oceniane będą pod kątem:
  – pomysłowości ujęcia tematu
  doboru techniki wykonania
  staranności i estetyki
  – wkładu pracy własnej dziecka.

 6. Nagrody:
  – Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
  – Jury wybierze trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone: kolejno: I, II i III miejsce.
  – Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
  – Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w naszym przedszkolu.

Zapraszamy do świetnej zabawy!

Organizatorzy konkursu:
P. Justyna Kamińska i P. Monika Jewko

Konkurs plastyczny
Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content